Zaujímavé tabuľky: Voľba farebného podania žiarivkových zdrojov, technické parametre svetelných zdrojov
a chemická odolnosť termoplatov.


ZDROJ: Katalóg fy TREVOS.cz: