KATEGÓRIE SVIETIDIEL
 Dopravu zabezpečuje
ReMax

Reklamačný protokol

                      REKLAMAČNÝ  PROTOKOL


Dátum:
 
                                       Predávajúci:
Kupujúci:Marian Jelínek - Elmont
Medveďovej ul. 1/a
851 04 Bratislava 5
telefón: 0917 553 857
svietidla@elmont.sk
Zodpovedná osoba:www.lampy-eshop.sk
zodpovedná osoba: Marian Jelínek
Aktuálne kontakty:Číslo faktúry/ poklad. dokladu:Číslo reklamačného protokolu:
e-mail:
telefón:Zo dňa:
Názov reklamovaného tovaru, počet, presný popis vady a čas odkedy sa prejavuje:
Predávajúci prevzal svietidlo na reklamáciu: meno/podpis/dátum:Kupujúci prevzal svietidlo po reklamácii:  meno/podpis/dátum:
Rôzne:
Spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim:
Výmena
Oprava
Dobropis
Vybavenie reklamácie výrobcom:
Vyjadrenie kupujúceho:
Za predávajúceho:Za kupujúceho:
                      Reklamačné konanie sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho, zverejneného na:     www.lampy-eshop.sk a v našej kamennej prevádzke.
- verzia pre tlač: