Reklamačný protokol

                      REKLAMAČNÝ  PROTOKOL
Dátum:
 
Predávajúci:
Kupujúci:Marian Jelínek - Elmont
Medveďovej ul. 1/a
851 04 Bratislava 5
telefón: 0917 553 857
svietidla@elmont.sk
Zodpovedná osoba:www.svietidla-elmont.sk
zodpovedná osoba: Marian Jelínek
Aktuálne kontakty:Číslo faktúry/ poklad. dokladu:Číslo reklamačného protokolu:
e-mail:
telefón:Zo dňa:
Názov reklamovaného tovaru, počet, presný popis vady a čas odkedy sa prejavuje:
Predávajúci prevzal svietidlo na reklamáciu: meno/podpis/dátum:Kupujúci prevzal svietidlo po reklamácii:  meno/podpis/dátum:
Rôzne:
Spôsob vybavenia reklamácie predávajúcim:
Výmena
Oprava
Dobropis
Vybavenie reklamácie výrobcom:
Vyjadrenie kupujúceho:
Za predávajúceho:Za kupujúceho:
                      Reklamačné konanie sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho, zverejneného na:                                          www.svietidla-elmont.sk a v našej kamennej predajni.
- verzia pre tlač: