Dopravu zabezpečuje
ReMax
Pozor na rozbité úsporné žiarivky!

S úspornými žiarivkmi manipulujte veľmi opatrne,
obsahujú vysoko jedovatý-toxický kov ORTUŤ !

Nebezpečný je hlavne pre tehotné ženy a deti.
V miestnostiach, kde sa hrávajú deti použite svietidlá s ochranným krytom proti rozbitiu,
alebo ich umiestnite tak, aby ich nerozbil ani letiaci vankúš ani lopta.


Čo urobiť, ak sa rozbije žiarivka?
- okamžite vetrajte
- vypnite klimatizáciu a kúrenie
- na cca 20 min. opustite miestnosť
- na upratovanie používajte gumené rukavice
- úlomky nikdy nechytajte holou rukou, použite lepiacu pásku, vreckovku a pod.
- zvyšky žiarivky nevysávajte !
- odpad odovzdajte do odborného zberu alebo špecializovanej firme, predajne

                                                                             Príroda a zdravie Vám ďakuje.